Handeksem

Handeksem

Handeksem kan vara av flera typer: handeksem som ett led i atopiskt eksem, irritationseksem och kontaktallergiskt eksem.

Den vanligaste typen av handeksem är irritationseksem som ofta orsakas av att huden blivit irriterad av upprepad kontakt med vatten och rengöringsmedel, hudretande kemikalier eller andra påfrestningar på huden.

Handeksem är den vanligaste yrkesrelaterade hudsjukdomen och är ganska vanlig hos sjukvårdspersonal, tandvårdspersonal, livsmedelsarbetare och frisörer. Orsaken är framför allt irritationseksem. Handeksem blir ofta kroniskt och den som får handeksem av sitt arbete kan tvingas bli sjukskriven, byta arbetsplats eller kanske utbilda sig till ett helt annat yrke.

När barn före skolåldern får handeksem orsakas det oftast av atopiskt eksem.

Den 13 september ordnar temaföreningen Atopikerna ett webbinarium om handeksem.

Till toppen av sidan