Försäkringar & bidrag

Här hittar du information om bidrag samt försäkringar för dig som lider av astma, allergi eller annan överkänslighet.

Omvårdnadsbidrag

Om du har barn med funktionsnedsättning kan du få omvårdnadsbidrag. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

Merkostnadsersättning

Om du har merkostnader på grund av ditt barns funktionsnedsättning så kan du få merkostnadsersättning.

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Publicerad den: 15 februari 2021

Uppdaterad den: 25 januari 2022

Till toppen av sidan