Tillgänglighet och diskriminering

Den 1 januari 2015 infördes en ny diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen – bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet för dig som har allergisjukdom kan anmälas till DO eller till någon av Sveriges Antidiskrimineringsbyråer.

Sverige har skrivit under FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som trädde i kraft i Sverige i januari 2009. Enligt konventionen är brister i tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning att betrakta som en form av diskriminering. Den 1 januari 2015 infördes en ny diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen – bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som omfattar alla samhällsområden i lagen. Tillägget i lagen utgör ett komplement till redan befintlig lagstiftning. Den 1 maj 2018 infördes en lagändring som innebär ett förstärkt förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, där även mindre företag omfattas. Du kan läsa mer om lagen här.

Vad kan jag göra?

Bristande tillgänglighet för dig som har allergisjukdom kan anmälas till DO eller till någon av Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Anmälan kan göras av enskilda personer med funktionsnedsättning och i vissa fall utreds ärenden och drivs till domstol. Individer, organisationer och antidiskrimineringsbyråer med flera kan driva ärenden till domstol oavsett vilken bedömning DO gör. Domstolen avgör sedan om den som upplever sig diskriminerad har rätt till diskrimineringsersättning. Praxis finns ännu inte eftersom lagen är ny, så det är oklart hur långt lagen sträcker sig.

Anmälningar till DO ökar kunskapen om vilka problem om bristande tillgänglighet som finns i samhället och kan på sikt ha betydelse, även om de inte drivs som enskilda rättsfall. Flera organisationer har tillsammans bildat organisationen Med Lagen Som Verktyg för att öka möjligheten att kunna driva rättsfall och få fram praxis. Astma- och Allergiförbundet har begärt medlemskap där eftersom vi saknar jurist och inte har möjlighet att driva rättsfall på egen hand. Men förbundet samlar gärna in information om fall som rör diskriminering på grund av bristande tillgänglighet för att öka kunskapen så hinder för personer med allergi framöver ska kunna bedömas som bristande tillgänglighet.

Publicerad den: 21 april 2021

Uppdaterad den: 25 januari 2022

Till toppen av sidan