Vanliga frågor om allergi på arbetsplatsen

Här är de vanligaste frågorna om allergi på arbetsplatsen.

Finns hälsorisker ur allergisynpunkt med heltäckande textila golv?

Inredning med textila golv gör att det med tiden ofta samlas allt mer damm och allergiframkallande ämnen och de är svåra att hålla rena. Lokaler med heltäckande textila golv kan ge allergibesvär för vissa personer. Det har blivit vanligt att textila golv läggs in i kontorslandskap för att dämpa ljud, men valet är olämpligt eftersom det ofta medför att personal med allergi eller annan överkänslighet kan få symtom.

Mer information om hälsorisker finns i kunskapssammanställningen Textila golv, inomhusmiljö och hälsoeffekter.