Pälsdjursallergi

Vid pälsdjursallergi reagerar kroppens immunförsvar på djurens proteiner. Alla pälsdjur kan ge allergibesvär, men vanligast är allergi mot katt och hund.

Symtom och orsak till reaktion

Vanliga symtom vid allergi mot pälsdjur

 • Kliande och röda ögon
 • Nysningar
 • Nästäppa
 • Rinnande näsa
 • Astmatiska besvär

Symtomen kan variera hos olika personer och man kan uppleva allt från lätta till svåra besvär. Reaktionen kan ske vid både direkt och indirekt kontakt med djur. Vid pälsdjursallergi reagerar immunförsvaret på proteiner som finns i djurets talgkörtlar, hudceller, saliv och urin. Vissa personer kan få nässelutslag vid direkt kontakt med djuret, till exempel om de klappar det eller blir slickade.

Vad kan utlösa symtomen?

Allergi är vanligast mot katt och hund, men andra djur kan också ge besvär. Även djur som inte har så mycket päls, till exempel minigris, kan ge allergi. Det beror på att man vid allergi reagerar mot proteinet från talgkörtlar, hudceller, saliv, urin och att proteinet fastnar i djurens päls vilket gör att även pälsen framkallar allergi. Det finns risk att den som får en allergisk reaktion mot ett pälsdjur också reagerar mot andra djur om proteinerna liknar varandra (s k korsreaktion).

Personer med pälsdjursallergi har också ökad risk att utveckla astma och luftrörssymtom. Typiska astmasymtom är andnöd, hosta, pip i bröstet och slembildning.

Vad kan jag göra själv?

Det bästa är att undvika kontakt med djur som du är allergisk mot. En lindrig hösnuva kan i värsta fall utvecklas till svår astma. Om du har utvecklat en allergi mot ditt husdjur är den viktigaste åtgärden tyvärr att göra sig av med husdjuret, då du bör leva i en djurfri miljö.

En anledning till att personer med pälsdjursallergi lätt utvecklar astma är att de utsätts för pälsdjur inomhus året runt, till skillnad från till exempel pollen. Om du har utvecklat pälsdjursallergi och inte längre har kvar husdjuret behöver hemmet, inklusive möbler och inredning, städas noggrant.

Nedan följer några städråd för dig som själv haft djur hemma och behöver städa bort pälsdjursallergen. Det finns även råd för dig som som funderar på att flytta in där det funnits djur – se pilen under rutan.

Städråd för dig som haft djur hemma

 • Dammsug, med allergentätt filter, utrymmen som är svåra att komma åt.
 • Dammsug intensivt på mattor, bilmattor och andra textilier som inte kan tvättas.
 • Gör dig av med stoppningar och möbler där ett pälsdjur har legat.
 • Torka av det som kan torkas med fuktig trasa (plana ytor).
 • Tvätta det som går att vattentvätta, gärna i minst 60 grader.

I offentliga miljöer och skolor

De allergiframkallande proteinerna kan även överföras med djurägaren via kläder och hår till andra miljöer. Allergiframkallande ämnen från pälsdjur är spritt i samhället och finns idag i många offentliga miljöer eftersom så många har djur hemma. Forskning visar också att allergen från pälsdjur samlas särskilt i stoppade möbler och textilier. En lättstädad miljö utan stoppade möbler och textilier som städas ofta minskar risken för att allergen samlas och kan ge symtom. Men införsel via djurägare till exempelvis skolan kan också behöva minskas, t ex genom att ha rena kläder på morgonen och inte klappa sitt djur innan skolan.

Höga halter av allergiframkallande ämnen från djur i skolor gör att barn med pälsdjursallergi ofta blir sämre under skolterminerna. De kan få en ständig inflammation i slemhinnorna som kan resultera i trötthet och mer långdragna förkylningar. Ständig nästäppa kan orsaka inandning av mer allergen direkt till luftrören som ger astma i samband med förkylning eller vid ansträngning.

Finns det allergisäkra djur och raser?

”Allergisäkra” katter, hundar, hästar eller gnagare finns inte, även om mängden allergiframkallande ämnen kan variera mellan olika djur, individer och raser. Mängden allergiframkallande ämnen från hund varierar exempelvis mellan olika raser, men ny forskning visar även att mängden allergen skiljer sig markant mellan individer inom samma hundras. Detta gäller samtliga testade hundraser. Därför går det inte att att säga att vissa hundraser är lågallergena.

Hur vanligt är det med allergi mot djur?

Enligt Allergifakta 2015 uppskattas 18 procent av den vuxna befolkningen få allergibesvär av pälsdjur och de flesta med allergi mot pälsdjur får besvär redan som barn eller tonåringar. Ungefär sju procent av alla barn har pälsdjursallergi och nästan hälften av alla i befolkningen har pälsdjur hemma. Vanligast är allergi mot katt eller hund. Drygt var tionde svensk har allergi mot katt och näst efter björkpollen är katt den vanligaste orsaken till allergi med besvär från luftvägarna.

Tips till hundägare och näringsidkare

Att ta med hundar har blivit allt vanligare i offentliga inomhusmiljöer som butiker och serveringar. För personer med allergi mot hund kan det, särskilt vid svårare allergi, begränsa möjligheten till besök i det offentliga rummet. Det är upp till varje enskild näringsidkare att besluta om sällskapshundar är välkomna. Observera att särskilda EU-regler för hygien gäller där mat bereds, hanteras eller lagras och där är djur förbjudna. 

 Du som är hundägare eller näringsidkare kan underlätta för personer med pälsdjursallergi. Vi har samlat tips om vad du kan tänka på för att minska spridning av pälsdjursallergen, se nedan.

Tips till dig som är hundägare

 • Får du ta med hunden? Ta reda på hur det funkar på det enskilda stället, innan du kliver in genom dörrarna.
 • Se till att hunden är rastad och lugn och undvik helst att ta med hunden överallt i lokalen.
 • Låt hunden ligga på golvet, lugnt och stilla så sprids inte allergen i hela lokalen om du besöker ett kafé eller en restaurang. Allergener från släta ytor som golv går ganska bra att bli kvitt genom dammsugning och våttorkning.
 • Tänk också på hur du hanterar dina ytterkläder. Lägg dem inte i soffor eller i stoppade möbler, utan häng försiktigt upp på krok eller stolsrygg.  Allergenerna är nästan omöjliga att få bort från textilier.

Tips till dig som är näringsidkare för butik eller servering

 • Skylta gärna tydligt så det syns utifrån om sällskapshundar är välkomna eller inte.
 • Tänk över dina lokaler – är det någon särskild del som är mer lämplig att välkomna hundarna i?
 • Har du mer än en ingång? I så fall går det att skylta upp så att hundägarna använder den ena ingången och att hundarna hänvisas till den delen av lokalen.
 • Var noga med att inte tillåta hundar i soffor och stoppade möbler, utan att de stannar på golvet. Allergenerna är nästan omöjliga att få bort från textilier medan mycket försvinner från släta utom som dammsugs och våttorkas.
 • Använd gärna dammsugare med finfilter och fuktmoppa golven regelbundet. Tvätta mopparna i minst 60 grader.
 • Håll kassakön djurfri.
 • Förare med ledar- och assistanshundar har enligt diskrimineringslagstiftningen normalt tillträde till lokaler som privata sällskapshundar med förare inte har.

Publicerad den: 5 januari 2021

Uppdaterad den: 26 mars 2024

Till toppen av sidan

Marie-Louise Luther

Intressepolitisk handläggare miljö och funktionshinderpolitik

Kontakt

info@astmaoallergiforbundet.se