Rinit & rinitastma

Rinit

Rinit är en inflammation i slemhinnorna i näsan. Ofta drabbas även bihålornas slemhinnor, då kallas det rinosinuit.

Symtom och orsak till reaktion

Vanliga symtom vid rinit är:

 • Klåda
 • Nysningar
 • Nästäppa
 • Rinnsnuva

Vid allergiska besvär får man ofta även besvär i ögonen samt en kliande känsla i mun och hals. Många blir dessutom väldigt trötta. Det har också visat sig att många med rinit även har astmabesvär.

Vad kan utlösa symtomen?

Akuta besvär kan orsakas av en virusinfektion och ibland även av bakterier. För många börjar dock besvär med allergisk rinit under pollensäsongen. Lövträden kan börja blomma redan under vintern och fortsätta fram till sommaren. Vid den tidpunkten har gräset börjat blomma och fortsätter att göra så under hela sommaren. Gråbo blommar från juli till början av hösten.

Har du besvär året runt kan det bero på en allergi mot pälsdjur eller kvalster. Besvären kan också orsakas av icke-allergisk rinit som beror på en ökad känslighet i slemhinnan för retande ämnen.

Diagnos och behandling

Vid en diagnos är det viktigast att se till sjukdomshistorien, vilka symtom du har, årstidsvariation, hemma- och arbetsmiljö, om det finns pälsdjur och så vidare. Det är även bra att göra en ordentlig näsundersökning samt mäta lungfunktionen. Om det påverkar behandlingen kan du göra en allergiutredning med hudtest eller blodprover.

Vid alla typer av rinit är det bra att skölja näsan med koksaltlösning. Du bör även undvika det som utlöser besvären. Det finns en fara med ”vanlig” nässpray eftersom den inom några dagar kan förvärra nästäppan.

Akut rinit orsakad av virusinfektion brukar gå över av sig själv på en vecka, vid behov kan du använda smärtstillande och näskortisonspray.

Vid lindriga besvär av allergisk rinit kan du själv köpa antihistamintabletter som ska tas dagligen för att få ut maximal effekt. Om inte tabletterna räcker till finns det även en nässpray innehållandes kortison. Nässprayen hjälper absolut bäst vid allergisk rinit, men avhjälper även besvären vid icke-allergisk. Det är dock viktigt att använda rätt sprayningsteknik.

Vid svåra besvär och kraftig trötthet, där vanlig medicin inte räcker till, har många nytta av allergenspecifik immunterapi (hyposensibilisering).

Vanliga frågor om rinit

Hur vanligt är rinit?

Bland barn har cirka13 procent rinit. Bland vuxna cirka 20 procent.

Finns det ett samband mellan rinit och astma?

Ja, det finns det. För ett stort antal människor med med rinit- respektive astmasymtom är det viktigt att se luftvägssjukdomen som en och samma när det gäller utredning och behandling. Studier har visat ett starkt samband mellan rinit och senare astmautveckling.

Vad är viktigt att tänka på?

Det finns mycket dokumentation om nyttan av att behandla allergisk rinit med antiinflammatorisk behandling. Sådan behandling har goda effekter på såväl symtom, näsans funktion och på livskvaliteten. På motsvarande sätt är det väl visat att behandling av luftvägsinflammationen vid astma påverkar symtom, lungfunktion, välbefinnande och överlevnad. Därför är det viktigt att behandla både näsa och lungor hos patienter med rinitastma!

Rinitastma

Astma och rinit är välkända sjukdomar i lungor och näsa. Traditionellt har dessa sjukdomar utretts och behandlats var för sig i vården. Ökad kunskap har dock förändrat synen på samspelet mellan rinit och astma och de har nu börjat betraktas som en sjukdom och näsa och lungor som en sammanhängande luftväg. Därför lanserar vi ett nytt begrepp, nämligen rinitastma.

Många har rinitastma utan att veta om det

Enligt vetenskapliga studier har upp till 85 procent av astmapatienterna rinit och nästan 20 procent av dem upplever rinitsymtom varje dag. Samtidigt anges att en tredjedel inte får någon behandling för sin rinit. Det är oroväckande eftersom rinit kan påverka hur man mår i sin astma. Studier har också visat ett starkt samband mellan rinit och senare astmautveckling, där en patient med rinit löper mer än 3-4 gånger högre risk att utveckla astma jämfört med patienter utan rinit.

Viktigt att behandla både rinit och astma

Det finns mycket dokumentation om nyttan av att behandla allergisk rinit med antiinflammatorisk behandling. Sådan behandling har goda effekter på såväl symtom, näsans funktion och på livskvaliteten. På motsvarande sätt är det väl visat att behandling av luftvägsinflammationen vid astma påverkar symtom, lungfunktion, välbefinnande och överlevnad. Därför är det viktigt att behandla både näsa och lungor hos patienter med rinitastma!

Viktiga frågor till dig som har astma

 • Besväras du av nästäppa, rinnsnuva, näs-/ögonklåda eller nysningar utan att vara förkyld?
 • Besväras du av nedsatt luktsinne?
 • Påverkar dina nässymtom ditt arbete eller skolarbete?
 • Påverkar dina nässymtom dina dagliga aktiviteter, fritid eller träning?
 • Påverkar dina nässymtom din sömn?

Om du svarar ja på två eller flera av ovanstående frågor, kan allergisk rinit misstänkas och du bör kontakta vården för att undersökas vidare.

Viktiga frågor till dig som har snuva eller nästäppa

 • Händer det att du har en känsla av att det blir trångt i bröstet?
 • Händer det att du plötsligt känner dig andfådd utan att du anstränger dig?
 • Känner du dig ibland hindrad att utföra normala aktiviteter på grund av andnöd?
 • Måste du hosta eller blir du andfådd efter fysisk aktivitet?
 • Vaknar du ibland nattetid på grund av väsande andning, hosta eller andfåddhet?

Om du svarar ja på en eller flera av ovanstående frågor, kan astma misstänkas och du bör kontakta vården för att undersökas vidare.

Vanliga frågor om rinitastma

Vad är rinitastma?

Astma och rinit (snuva, nästäppa) är välkända sjukdomar i lungor och näsa. Traditionellt har dessa sjukdomar utretts och behandlats var för sig i vården. Ökad kunskap har dock förändrat synen på samspelet mellan rinit och astma, de har börjat betraktas som en sjukdom och näsa och lungor som en sammanhängande luftväg.

Finns det ett samband mellan rinit och astma?

Studier har visat ett starkt samband mellan rinit och senare astmautveckling, där en person med rinit löper mer än 3-4 gånger högre risk att utveckla astma jämfört med den som inte har rinit. Patienten har högre risk för att få astma om den allergiska riniten har varit långvarig.

Vad är viktigt att tänka på?

Det finns mycket dokumentation om nyttan av att behandla allergisk rinit med antiinflammatorisk behandling. Sådan behandling har goda effekter på såväl symtom, näsans funktion och på livskvaliteten. På motsvarande sätt är det väl visat att behandling av luftvägsinflammationen vid astma påverkar symtom, lungfunktion, välbefinnande och överlevnad. Därför är det viktigt att behandla både näsa och lungor hos patienter med rinitastma!

Till toppen av sidan

Anna-Karin Klomp

Intressepolitisk sakkunnig vårdpolitik

Kontakt

anna-karin.klomp@astmaoallergiforbundet.se