Skola & restaurang

Restauranger kan beställa utbildningar med materialet Hurra, en allergisk gäst för sin personal. Kommuner, skolor och förskolor kan beställa utbildningar med materialet Säker mat i förskola och skola till sin personal. Godkända utbildare kan åka ut och hålla personalutbildningar med materialen.

Hurra, en allergisk gäst!

Det uppdaterade utbildningsmaterialet Hurra, en allergisk gäst! kan beställas från Astma- och Allergiförbundets webshop eller laddas ner som PDF. Utbildningen hjälper personal som hanterar mat på restauranger att laga mat som gör alla glada och välmående samt att bemöta gäster med allergi- eller överkänslighet för mat. Den tar upp alla de särskilda krav som ställs på mat som serveras på restauranger.

Säker mat i skola och förskola

Det uppdaterade utbildningsmaterialet Säker mat i förskola och skola! kan beställas från Astma- och Allergiförbundets webshop eller laddas ner som PDF. Utbildningen hjälper personal som hanterar mat på förskolor och skolor att laga mat som gör alla glada och välmående samt att bemöta elever med allergi- eller överkänslighet för mat. Den tar upp alla de särskilda krav som ställs på mat som serveras på förskolor och skolor.

Boka utbildning med oss

Inga utbildningar planerade under 2023. För mer information kontakta vårt kansli på tel. 08-506 28 200 eller via mejl till  info@astmaoallergiforbundet.se

Till toppen av sidan