Inget statligt stöd till skolmiljön om Alliansen vinner valet

Skolmiljarden, som infördes för att kommuner skulle kunna söka pengar för upprustning av skollokaler, upphörde 1 april i år. Astma- och Allergiförbundet har undersökt vilka partier som är positivt inställda till en förlängning av skolmiljarden.

Skolmiljarden, ett statligt stöd som infördes för att kommuner skulle kunna söka pengar hos Boverket för upprustning av skollokaler, upphörde 1 april i år. Nu har Astma- och Allergiförbundet undersökt vilka partier som är positivt inställda till en förlängning av skolmiljarden.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill förlänga statens riktade stöd för upprustning av skollokaler, medan samtliga Allianspartier säger nej. Detta trots att en majoritet av Allianspartierna på kommunal nivå är positivt inställda till fortsatt stöd.

Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet, är bekymrad över att stödet har försvunnit. Hon tycker också att riksdagspartierna borde lyssna mer på de kommunpolitiker som hanterar skolfrågorna i vardagen.

– Astma- och Allergiförbundet gjorde en undersökning till kommunpolitiker förra året och den visar att stödet var okänt för många kommuner. Hela 85 procent av respondenterna ansåg dock att stödet bör finnas kvar och 51 procent ville att stödet ska öka. Alla barn har ju skolplikt och det är inte acceptabelt att vissa barn tvingas gå i skolor som gör dem sjuka. Därför vill vi att det statliga stödet för upprustning av skollokaler ska förlängas och förbättras, säger hon.

Läs hela pressmeddelandet här.

Publicerad den: 26 juni 2018

Uppdaterad den: 9 januari 2021