Initiativ för rökfria badplatser

I Linköping och Varberg har det tagits initiativ för rökfria badplatser, med varierande framgång. Nu vill krafter i Linköping följa Varbergs exempel och kommuninvånarna uppmanas att rösta för ett förslag från en läkare vid Allergicentrum.

Lars Ahlbeck, överläkare vid Allergicentrum US Linköping lämnade 2019 ett förslag till Linköpings kommun om rökförbud på kommunens badplatser. Förslaget fick många röster och behandlades av handläggare. Beskedet blev att inget förbud kunde införas, men däremot kunde kommunen överväga att uppmana till rökfrihet på badplatserna. Det lät bra, men blev inte så.

Rökfria zoner i Varberg

Varbergs kommunstyrelse beslutade 2019 att införa rökfria zoner på badplatserna. Det var alltså inget förbud, men man införde en symbol på badplatserna där det står ”rökfri badplats”. Det utförs ingen kontroll utan kommunstyrelsen gjorde bedömningen att det räckte med en uppmaning. Lars Ahlbeck har haft kontakt med Varbergs kommun för att följa upp hur det gått. Det har skrivits en del artiklar i såväl i lokalpress och på riksnivå under 2019 i vars flöden man kan läsa att det fått positiv respons. Kommunen har inte fått så mycket input från allmänheten så tar det som ett gott tecken på att det fungerar.

Omröstning i Linköping

Lars Ahlbeck vill nu att Linköpings kommun försöker införa rökfria badplatser på liknande sätt som i Varberg och har uppmanat invånare i Linköpings kommun att gå in och rösta på förslaget.

Publicerad den: 23 september 2021

Uppdaterad den: 23 september 2021