– Syftet är en säkrare och mer inkluderande skoltid för barn med allergisjukdom

Det säger Anette Torvidsson Eriksson, ombudsman i Astma och Allergiföreningen region mellannorrland om varför personal i förskola och skola var en viktig målgrupp på årets allergiombudsutbildning den första november.

Allergiombudsutbildning förbättrar barns liv

Barn och unga som lever med allergisjukdom har det svårt i livet på många sätt. Vi vill vara med och bidra till en förbättring av livskvaliteten för dessa barn och därför arrangerar vi årligen en utbildningsdag för förskole- och skolpersonal, säger Anette Torvidsson Eriksson.

I år var temat pälsdjursallergi och födoämnesallergi, två komplicerade allergier att leva med. Den årligt förekommande utbildningen innehöll fakta om allergier, men också en hel del forskning om de drabbade barnens livskvalitet. Barn och unga med allergier drabbas av mobbning och utanförskap och vuxna glömmer ofta bort att inkludera barnen i planering av verksamheten, exempelvis vid olika aktiviteter och måltider.

Forskaren Hans Grönlund föreläste om pälsdjursallergi, Marina Jonsson, allergisamordnare vid Region Stockholm om födoämnesallergier och Anette Torvidsson Eriksson föreläste om matallergi och korsreaktioner. Ett efterfrågat ämne på utbildningen var anafylaxi. Vad gör man när det värsta händer och vad bör man undvika om ett barn får en allergisk chock? Allt detta är livsviktig kunskap för att rädda liv.

Sedd och ihågkommen men inte utpekad

Vi som förening träffar barnen och blir även kontaktade av föräldrar som vittnar om att deras barn inte inkluderas vid olika fika, glasstunder eller extra tillställningar. Piggelin eller frukt delas fortfarande ut till allergiska barn vid festligheter, trots att idag finns det ett enormt utbud av goda ersättningsprodukter för allergiker. Vårt mål är att barn med allergi ska få känna sig sedda och ihågkomna men inte utpekade. Att de får vara en i mängden och känna trygghet. Vårt råd är att fråga föräldrarna vad som fungerar och planera i tid. Vi har också tagit fram en checklista som skickas ut till deltagarna med tips att tänka på när man planerar att göra något utanför skolans väggar, berättar Anette.

Allergirond ökar förutsättningarna för säker skolmiljö

Det är viktigt att göra allergironden årligen för att upptäcka och åtgärda risker för allergi i förskolan och skolan. Allergironden.se är ett digitalt verktyg för att förebygga allergi, säger Marie-Louise Luther, ombudsman på förbundskansliet som höll i en av utbildningsdelarna.

En säker skolmiljö förebygger sjukdom eller allergiska symtom hos barnen när de vistas så många timmar på dygnet på sin förskola/skola.

Under årets utbildning till allergiombud utlystes också tävlingen Årets Allergiombud för att lyfta personer som engagerar sig och förbättrar på sin arbetsplats genom att utföra Allergironden. I juni utsågs Årets Allergiombud 2022. Vinnaren blev Sanna Zwahlen, Allergiombud på Skogsgläntan, Ragunda kommun. 

Hela 80 personer deltog under årets utbildningsdag – det innebär att många barns förskolor och skolor nu har fått en bättre kunskap för en säkrare och mer inkluderande skoltid för barn med allergisjukdom. Vi hoppas att det kommer att innebära förbättringar för många barn och ungdomar. Stort tack till alla föreläsare och deltagare – ni är med och ökar livskvalitet för barn med allergisjukdom, säger Anette Torvidsson Eriksson.  

 

Publicerad den: 17 november 2022

Uppdaterad den: 18 november 2022