Innemiljön hemma kopplat till astma och allergi hos barn

Det finns ett samband mellan fukt och mögel i hemmet och ökad risk för allergisjukdomar hos barn. Det visar en ny studie på drygt 18 000 barn. Andra riskfaktorer är att bo i nybyggt, i lägenhet eller att ha exponerats för nymålade ytor hemma.

Forskarna bakom studien har undersökt barns exponering för olika faktorer i sin hemmiljö. Det har de gjort genom att föräldrar har fått svara på enkätfrågor om vilken bostad deras barn bor i, exponering för fukt eller mögel, när bostaden byggdes och om väggar och andra ytor inomhus målats om under barnets uppväxt.

I den senaste enkäten fick föräldrarna även svara på om barnet utvecklat astma, allergi eller atopiskt eksem. Resultatet visar att det finns ett samband mellan en fuktig inomhusmiljö eller mögel i hemmet och en ökad risk att utveckla atopiskt eksem och astma efter tio års ålder. Effekterna var mer uttalade bland barn som exponerats under längre tid.

Nyare boende riskfaktor

Det fanns även ett samband mellan att bo i lägenhet och att senare utveckla atopiskt eksem. Dessutom kunde forskarna se en koppling mellan nyare boende, det vill säga hus och lägenheter byggda mellan 1961 och 2001, och högre risk att utveckla astma efter tio års ålder, allergisk snuva eller atopiskt eksem. Exponering för nymålade ytor kunde kopplas till ökad risk för astma hos barnet innan tio års ålder.

– Sambandet mellan fukt och mögel i hemmet och astma- och allergiutveckling hos barn är egentligen ingen ny kunskap. Det som är nytt är att vi nu samlat in uppgifter om detta under en 30-årsperiod, vilket gör att vi kan bekräfta tidigare fynd med en bättre metod, säger Dan Norbäck, professor och docent i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

När det gäller de andra sambanden, exponering för nymålade ytor i hemmet och när hemmet är byggt, är kunskapen mer ny.

Ny kunskap om barn

– Målarfärg och andra kemikalier har diskuterats som riskfaktorer tidigare, men den mesta forskningen har gjorts på vuxna och inte på barn. Sammantaget är detta viktiga faktorer att känna till när det gäller bostadens roll i barns astmautveckling.

Knappt 18 000 personer från Sverige, Norge, Danmark, Island och Lettland har deltagit i studien. En begränsning, enligt forskarna, är att studien bygger på enkätsvar och inte på objektiva mätningar. Dessutom bodde merparten av deltagarna i städer.

Studien ingår i forskningsprojektet RHINE (The Respiratory Health in Northern Europe). I den har forskare följt vuxna personer i norra Europa i över två decennier för att hitta faktorer som påverkar utvecklingen av astma och allergisjukdomar.

Publicerad den: 5 december 2022

Uppdaterad den: 8 december 2022