Innovation i fokus på föreningskonferens

En stark och hållbar organisation var temat för årets digitala föreningskonferens där 55 föreningsaktiva deltog.

Förmiddagen ägnades åt social innovation. Astma- och Allergiförbundet hade bjudit in Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet att föreläsa om social innovation i det svenska civilsamhället.

På eftermiddagen diskuterade deltagarna i mindre grupper vad 3 miljoner människor med allergisjukdom behöver och vad det betyder för Astma- och Allergiförbundet och vår verksamhet. Sammanställningen av diskussionerna kommer att tas med i det fortsatta arbetet med att ta fram en ny strategi till kongressen 2025.

Utvärderingen av konferensen visade att många tyckte det var en bra konferens. 42% av deltagarna gav helhetsbetyget 5, 42% gav betyget 4 och 12% svarade 3, i en skala på 1-5. 84% av deltagarna svarade också att de kan tänka sig att delta på en digital föreningskonferens igen.

Återigen stort tack till alla som deltog på årets Föreningskonferens och hjälpte till att göra den så lyckad!

Malins presentation hittar du här.

Har din förening ett eget exempel på innovation eller nytt sätt att arbeta på? Mejla gärna in det till oss på niklas.olin@astmaoallergiforbundet.se

Publicerad den: 9 juni 2023

Uppdaterad den: 9 juni 2023