Kan oljebad stoppa barns allergi?

Finns det någon enkel åtgärd som i tidig ålder kan hindra barn från att utveckla astma och allergier? Det vill Björn Nordlund och hans forskarkollegor ta reda på genom att följa nästan 2 400 barn från förlossningen och framåt.

PreventADALL är ett nordiskt samarbetsprojekt där huvudsyftet är att undersöka om det går att förebygga allergier hos barn med hjälp av två enkla åtgärder – tidig smakintroduktion av vissa födoämnen och förebyggande skyddande hudbehandling.

En grupp får vid tre månaders ålder börja med små smakprov av mjölk, ägg, vete och jordnötssmör, en annan grupp få bada oljebad flera gånger i veckan, en tredje grupp får både introducera mat tidigt och bada oljebad och en fjärde så kallad kontrollgrupp har lottats till att inte följa någon åtgärd alls utöver det som barnavårdscentralen rekommenderar. Sedan följs barnen upp vid tre, sex och tolv månaders ålder till att börja med, bland annat genom allergitester. Barnen kommer sedan att följas upp när de är fem och åtta år. Projektet avslutas när de är vuxna.

Forskarnas tanke med oljebadandet är att stärka hudbarriären och därmed hindra ämnen som kan ge allergiska symtom från att tränga in i huden och påverka immunförsvaret. Den andra idén är att tidig introduktion av mat kan hjälpa barn att utveckla tolerans och därmed förebygga olika typer av födoämnesallergier.

Åtgärderna som testas är både billiga och enkla för föräldrar att utföra hemma. Därför kan resultatet komma att få stor betydelse för arbetet med att minska utvecklingen av allergier i framtiden.

Björn Nordlund är forskare vid Karolinska Institutet, FOU-ansvarig och barnsjuksköterska vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Anslaget beviljades av Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond 2015 och sträcker sig tre år framåt.

Läs hela artikeln här

Publicerad den: 2 februari 2018

Uppdaterad den: 10 januari 2021