Karin Rågsjö (V) svarar på frågor om allergivården

Hej Karin Rågsjö! Din partigrupp i Socialutskottet har motionerat i riksdagen om en bättre styrning av allergivården.

Vad är din relation till allergier?

– I stort sett alla påverkas av allergier i vardagen – själva eller genom någon nära.  Eftersom de ämnen och substanser som orsakar allergiska reaktioner finns överallt i samhället tvingas många leva med begränsningar. Att göra samhället mer tillgängligt för personer med allergi och se till att det finns bra sjukvård, med rätt kompetens och resurser, när en allergisk reaktion bryter ut, är politikens ansvar. Vänsterpartiet vill ta det ansvaret.

Varför behövs det nationella riktlinjer för allergivården?

– Vänsterpartiet vill se ett kunskapslyft inom regionerna när det gäller allergi, astma och eksem och kräver nationella riktlinjer för allergivården. Sådana riktlinjer kan bidra till att förebygga, utreda och behandla allergier. Det finns mycket att vinna på att alla vårdgivare utgår från samma kunskapsmaterial. Det bidrar till en jämlik vård, men också till att den kunskap vi har ska komma till gagn. Genom nationella riktlinjer kan vi också utveckla kunskapen i frågor om allergier.

Vilket gehör har du och ditt parti fått i riksdagen för att allergivården ska sättas på agendan?

– Vänsterpartiet är relativt ensamt i riksdagen att driva en progressiv och utförlig politik för att förebygga och behandla allergier. Det beror både på andra partiers ovilja och på att vi är villiga att tillsätta mer resurser. Samtidigt får vår politik alltmer gehör i riksdagen vilket ger hopp om en bättre nationell styrning och prioritering av allergifrågorna.

Hur vill du gå till väga nu för att se till att nationella riktlinjer för allergivården kompletterar de befintliga 20 vårdområdena där nationella riktlinjer redan finns?

– För att Socialstyrelsen ska ta fram nationella riktlinjer krävs att ett område omfattar en stor grupp som tar omfattande samhällsresurser i anspråk. Vänsterpartiet menar att det gäller för allergier. Riksdagen behöver genom beslut markera att det krävs nationell vägledning för att åstadkomma en jämlik allergivård i hela landet. I processen att ta fram nationella riktlinjer ska även meriterade experter ingå, samt yrkesföreningar och patient-, brukar- och intresseorganisationer.

Publicerad den: 4 maj 2022

Uppdaterad den: 4 maj 2022