Kombinerat vaccin mot pälsdjur inom räckhåll

Nära 1,5 miljoner människor i Sverige lider av pälsdjursallergi. I ett forskningsprojekt från 2014 har Guro Gafvelin och hennes kollegor tagit fram ett nytt pälsdjursvaccin.

Nära 1,5 miljoner människor i Sverige lider av pälsdjursallergi. I ett forskningsprojekt har Guro Gafvelin och hennes kollegor tagit fram ett nytt, kombinerat pälsdjursvaccin som kan göra dagens dåligt fungerande immunterapibehandling mot pälsdjursallergi effektivare.

Problemet med dagens befintliga vaccinbehandling, förutom att den är dyr och extremt tidskrävande – den innefattar i regel besök var sjätte vecka på en allergimottagning under tre års tid – är att den är baserad på pälsextrakt. Guro Gafvelin och hennes team har nu, istället för att använda extrakt, klonat och satt ihop allergen från katt och hund i ett gemensamt vaccin. De har använt sig av bioteknik för att framställa de allergen de arbetar med. Med denna teknologi kan de programmera bakterier att producera precis de protein som motsvarar de enskilda hundallergenen och vet precis vad de får i provröret.

Det finns sex väletablerade hundallergen och i detta vaccin har man inkluderat fyra av dessa, liksom ett kattallergen, Fel d 1, som är mycket dominant och något de flesta kattallergiker reagerar mot. Möjligheten finns att längre fram lägga till ytterligare allergen för att få ett mer heltäckande pälsdjursvaccin. Även hästallergen kan komma att ingå och olika kombinationer har redan prövats.

Ett fungerande, väldefinierat pälsdjursvaccin finns således klart och kan när som helst ”odlas upp” men finansiering för tillverkning och säkerhetsstudier saknas, cirka 40 miljoner kronor.

Guro Gafvelin är docent i molekylär immunologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet. 

Projektet fick anslag från Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond 2014 för en treårsperiod.

Läs hela artikeln här

Publicerad den: 2 februari 2018

Uppdaterad den: 10 januari 2021