Kommunikationsinsatsen Rökfri miljö avslutas

Efter årsskiftet avslutar Folkhälsomyndigheten sin särskilda kommunikationsinsats ’Rökfri miljö’.

Kampanjinsatsens avslut innebär att verktygslådan med affischer, klistermärken, banners, filmer och annat material tas bort från trycksakstjänsten i slutet av januari. Då släcks även kampanjwebbplatsen www.rökfrimiljö.nu. Även filmerna tas bort från Folkhälsomyndighetens Youtube-kanal.

Även om själva kommunikationsinsatsen avslutas är det viktigt att även fortsättningsvis informera om frågan och se till att tydlig skyltning om rökförbudet finns i alla de olika miljöerna för att skydda barn och unga samt underlätta för de som vill sluta röka.

Publicerad den: 15 december 2022

Uppdaterad den: 15 december 2022