”Kompetensutveckling ska vara obligatorisk för vårdpersonal”

Astma- och Allergiförbundet har sedan länge drivit frågan om att kompetensutveckling ska vara obligatorisk för legitimerad vårdpersonal och välkomnar därför att regeringen nu ska utreda frågan.

Patienter ska få bästa möjliga vård och tillgång till de medicinska och tekniska landvinningar som hela tiden görs inom vården. Mycket arbete läggs på att ta fram nya behandlingsrekommendationer och riktlinjer av olika slag. Utan tid för vårdpersonalen att ta till sig de senaste rönen blir dessa bara hyllvärmare.

Bristen på kompetensutveckling förvärrar stressen i vården och ger ökade kostnader eftersom vården blir ineffektiv. Men det främsta skälet till Astma- och Allergiförbundets ställningstagande är att kunskapsbristen leder till sämre livskvalitet för patienterna.

Viktigt för patienterna

Nu har regeringen beslutat om en utredning som ska ge förslag på vilka krav som ska ställas på legitimerad vårdpersonal, bland annat krav på kompetensutveckling.

– En förutsättning för att vi patienter ska kunna få bästa möjliga vård är att de personer vi möter inom vården får tid till regelbunden kompetensutveckling. Så är det inte idag. Vi ser att nya behandlingsriktlinjer inte implementeras, att utredningar brister och att patienter ibland tyvärr får fel vård. Därför välkomnar vi att regeringen ska utreda frågan, säger Karin Neuhaus, generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet.

Publicerad den: 24 oktober 2023

Uppdaterad den: 24 oktober 2023