Kongressen är inledd!

Kongressen pågår och just nu berättar professon Magnus Wickman om allergiforskning och tolerans.

Magnus Wickman tackade för stödet för BAMSE-studien, allergiforskning, från Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Han talade också om vikten av samarbete med förbundet när det gäller behandling av pollenallergi (björkpollen) med nya tabletter i primärvården.

Publicerad den: 17 maj 2019

Uppdaterad den: 15 januari 2021