Kontinuitet ersätter inte skriftliga planer

Nyligen gick remisstiden ut för utredningen God och nära vård. Efter att ha läst Läkarförbundets remissvar ser vi att de avstyrker förslaget om patientkontrakt, vilket Astma- och Allergiförbundet tycker vore mycket olyckligt. Vi förklarar varför i en debattartikel i Dagens Medicin.

Nyligen gick remisstiden ut för utredningen God och nära vård. Efter att ha läst Läkarförbundets remissvar ser vi att de avstyrker förslaget om patientkontrakt, vilket Astma- och Allergiförbundet tycker vore mycket olyckligt. Vi förklarar varför i en debattartikel i Dagens Medicin.

Astma- och Allergiförbundet företräder 17 000 medlemmar med de största kroniska sjukdomarna inom primär- och specialistvård. Ett betydande förslag i utredningen för personer med astma och allergi är patientkontrakt. Det är en gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare som ska säkerställa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan med patientens perspektiv som utgångspunkt.

Läkarförbundet menar att risken är överhängande att ett sådant kontrakt komplicerar behandlingsprocessen för patienten, och att allmänläkare med en begränsad patientlista istället löser problemen. Då skulle nämligen patienten träffa samma läkare vid varje vårdbesök, dessutom en läkare som hade tid.

Även om detta vore fantastiskt tror vi tyvärr inte att det räcker. Kontinuitet ersätter helt enkelt inte en personlig skriftlig behandlingsplan eller patientkontrakt.

Visserligen vill våra medlemmar gärna slippa träffa olika läkare vid besök på vårdcentralen men den övervägande delen av patientens vård ges inte på vårdcentralen. Den största delen av vården ges istället av patienten själv, i form av egenvård.

Läs hela debattartikeln på Dagensmedicin.se

Publicerad den: 25 september 2020

Uppdaterad den: 6 april 2021