Koppling mellan vaccin och allergiutveckling avfärdas

I en studie gjord vid Karolinska Institutet har man under flera år följt barn för att undersöka kopplingen mellan vaccinationer i barndomen och utveckling av allergier.

I en studie, ALLADIN-studien, gjord vid Karolinska Institutet har man under flera år följt 466 vaccinerade och icke-vaccinerade barn från att de är nyfödda tills fem års ålder, för att undersöka kopplingen mellan vaccinationer i barndomen och utvecklingen av allergier. Studien visar att vaccinering inte har något samband med utveckling av allergier.

Astma- och Allergiförbundet välkomnar detta resultat, då det tidigare saknats data på om vaccinering i unga år skulle kunna bidra till senare uppkomst av allergi. Nu när det är belagt kan grupper som kanske skulle tveka att vaccinera sig känna sig mer säkra på att vaccin är säkra att ta, även ur allergisynpunkt.

ALLADIN-studien, som finansieras av bland andra Stiftelsen Astma- och Allergiförbundet Forskningsfonden sedan många år, har gett viktig kunskap kring hur livsstilen påverkar allergiutvecklingen.

Publicerad den: 7 november 2018

Uppdaterad den: 9 januari 2021