Krisen har övergått i katastrof så vi träffar Landstingsråd Anna Starbrink

På måndag den 25 mars träffar föreningen Region Stockholm Gotland Landstingsrådet eftersom vi är oroade för att allergologin som specialitet helt kommer att försvinna inom region Stockholm samt i förlängningen i hela Sverige om inget görs,

Just nu arbetar vi, tillsammans med förbundet, för fullt med att uppmana den styrande majoriteten i region Stockholm till att omgående sätta sig in i situationen för allergologin.

Patienter med astma och allergi har rätt till en väl fungerande vård! Det är var och ens rättighet att få en allergiutredning och vårdplanering av sin funktionsnedsättning, och detta omgående! Regionföreningen kommer i samband med mötet överlämna en namninsamling.

”Tillräcklig kunskap finns inte i primärvården, personer får inte den hjälp de behöver. Därför anser jag att det måste bli mer attraktivt att vidareutbilda sig till allergolog, samt att det ges ekonomiska resurser till att utbilda/utbilda sig. Som det ser ut nu så är det stora pensionsavgångar inom den närmaste tiden”, säger Regionordförande Elisabeth Ohlsson.

Publicerad den: 20 mars 2019

Uppdaterad den: 28 januari 2021