Kronisk hosta kan vara ärftligt

Långvarig eller kronisk hosta är ett vanligt problem som ofta drabbar dig med doftöverkänslighet. Nu kommer nya rön som visar att en särskild gen kan ligga bakom hostan.

Det vanligaste är att hosta beror på en bakomliggande sjukdom som inte är tillräckligt välbehandlad, till exempel astma. Men ibland sitter hostan kvar, trots att vården gjort sitt bästa för att behandla den. Ungefär var tionde person i Sverige lever med en sådan typ av kronisk hosta. Och en hel del är personer som är överkänsliga mot dofter och andra ämnen.

– Den här sortens hosta kan vara oerhört besvärande. Den som är drabbad lider ofta väldigt mycket, eftersom hostan blir ett så stort hinder i vardagen. Du kanske inte kan delta i sociala evenemang, på grund av hostan i sig eller följdsjukdomar som till exempel urininkontinens, säger forskaren Össur Emilsson.

Medfödd mutation

Varför är det då bara vissa som drabbas? Jo, ny forskning pekar på att det kan finnas en ärftlig faktor som påverkar. Franska forskare har upptäckt en medfödd mutation i en gen som påverkar nerverna i luftvägarna. Mutationen hittades hos 25 procent av de 68 deltagarna i studien som hade kronisk hosta, men bara hos mindre än 1 procent i befolkningen i stort.

Även en ny, stor nordeuropeisk studie tyder på att det finns en viss ärftlighet bakom tillståndet. Studien, som bygger på självrapporterade symtom, är inte publicerad och granskad än. Men forskarna har kunnat se att om föräldrar rapporterat att de lider av kronisk hosta är det klart vanligare att deras vuxna barn också gör det.

Problem i familjen

– Vi som tar emot patienter med kronisk hosta märker att många beskriver att någon i deras släkt, ofta en förälder, också haft problem med hosta. Det gjorde oss nyfikna. Vi har tagit hänsyn till annat som kan påverka hostan, som astma, sura uppstötningar, rinnsnuva, rökning och ålder, men sambandet finns fortfarande kvar, säger Össur Emilsson, som är en av forskarna bakom studien

Ny behandling

Össur Emilsson forskar just nu om en ny sorts behandling av kronisk hosta. Den går ut på att du lär dig att känna igen en hostimpuls och att bromsa impulsen innan den utlöser hosta, något som förhoppningsvis kan dämpa hostan på sikt.

Studien är ganska nystartad och rekryteringen av deltagare pågår fortfarande. Den görs på Akademiska sjukhuset i Uppsala, men forskarna hoppas kunna starta mottagningar även i ett par andra storstäder i Sverige.

Fakta om kronisk hosta

  • Kallas kronisk refraktär eller oförklarlig hosta på läkarspråk.
  • Det innebär ofta att du har en känslig hostreflex, som sätter i gång av bara en väldigt liten retning.
  • Faktorer som kan reta i gång hostan kan vara allt från olika dofter som parfym eller trycksvärta till samtal, skratt eller viss kost.

Publicerad den: 9 november 2023

Uppdaterad den: 9 november 2023