Kvalster tycks försämra immunförsvaret hos astmatiker

Att exponeras för kvalster verkar försämra immunförsvaret hos personer med astma – och göra det lättare att drabbas av virus- och bakterieinfektioner. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Forskarna bakom studien i den vetenskapliga tidskriften Allergy har samlat in lungprover med så kallade epitelceller från 20 personer med måttlig till svår astma. Lungepitelceller är ett slags barriär som skyddar lungorna mot farliga mikrober och partiklar som vi andas in. Epitelcellerna har sedan, i provrör, exponerats för kvalster under ett dygn innan de utsatts för virus. På så sätt har forskarna kunnat undersöka hur immunförsvaret påverkas.

Försämrar försvarsförmågan

Det visade sig då finnas en koppling mellan att vara sensibiliserad mot husdammskvalster, det vill säga att ha allergiantikroppar mot kvalster, och ett försämrat försvar mot virus. Dessutom såg forskarna att bara genom att exponeras för kvalster, oavsett allergi eller inte, försämrades lungornas förmåga att försvara sig mot virus och bakterier.

Forskarna bakom studien menar att resultatet är viktigt, eftersom det ökar förståelsen för hur allergi och vårt medfödda immunförsvar samverkar i luftvägarna.

Allergivaccin kan hjälpa

– Den visar att kvalsterallergi, och enbart det faktum att en astmatikers luftvägar exponeras för kvalster, ger ett sämre försvar mot infektioner. Därmed understryker studien betydelsen av kvalsterfri miljö, säger Lena Uller, professor i respiratorisk immunofarmakologi, i ett pressmeddelande.

De patienter som dessutom är allergiska mot kvalster bör även överväga att genomgå så kallad allergenspecifik immunterapi, eller allergivaccinering som det också kallas, mot just kvalster, menar hon. Förhoppningen är att behandlingen ska leda till färre infektioner och bättre livskvalitet.

Publicerad den: 15 juni 2022

Uppdaterad den: 30 september 2022