”Låg kunskap om astma och allergi skapar onödigt lidande”

Astma- och Allergiförbundet går idag ut i en debattartikel i Dagens Samhälle. Där sammanfattar förbundets ordförande Maritha Sedvallson vad som behöver göras för att lyfta vården för runt tre miljoner astma- och allergipatienter.

Idag (31/8) går remisstiden ut för den statliga utredningen ”God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.” Astma- och Allergiförbundets ordförande Maritha Sedvallson sammanfattar förbundets remissvar – och vad som behöver göras för att lyfta vården för runt tre miljoner astma- och allergipatienter – i en debattartikel i Dagens Samhälle.

– Astma och allergier är Sveriges vanligaste kroniska sjukdomar och berör hela livet. Trots att så många människor regelbundet behöver söka vård för sina symtom upplevs kunskapen i vården om astma- och allergidiagnoser som låg. Detta är en paradox. Till exempel finns inga nationella riktlinjer för allergivård och den följs inte heller upp i något kvalitetsregister. Denna okunskap och brist på riktlinjer och uppföljning leder till både bristande och ojämlik vård, skriver Maritha Sedvallson i debattartikeln.

– Utredningen har presenterat flera bra lagförslag som vi ser kan förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Många av de brister som våra medlemmar möter i vården kan däremot inte mötas med lagstiftning. Det kräver andra insatser som handlar om förändrade arbetssätt och ökad kunskap. Samverkan, högre kunskap, bättre uppföljning och tydligare riktlinjer är nycklar till förändring.

Publicerad den: 31 augusti 2020

Uppdaterad den: 5 januari 2021