Låg kunskap om doftöverkänslighet bland svenskarna

Nu pågår Parfymfria veckan och i år vill vi slå hål på myter kring doftöverkänslighet och öka kunskapsnivån. För trots att tre miljoner svenskar kan besväras av dofter är osäkerheten om behandling och vad omgivningen kan göra stor.

Just nu pågår Parfymfria veckan och i år vill vi slå hål på myter kring doftöverkänslighet och öka kunskapsnivån. En ny studie från Novus visar att svenskar har låg kunskap om doftöverkänslighet, och en tredjedel är osäkra på om det är ett psykiskt sjukdomstillstånd, vilket det inte är. Undersökningen visar även att majoriteten vet att doftöverkänslighet är en diagnos, men samtidigt uppger bara 3 av 10 att de skulle klassa doftöverkänslighet som ett sjukdomstillstånd.

  • Tyvärr finns det många myter om doftöverkänslighet. Forskning har visat att symtomen inte är inbillade, men i dagsläget finns ingen medicinsk behandling, vilket bidrar till tveksamhet hos omgivningen. Fram till att vi hittat en fungerande behandlingsmetod är de drabbade helt beroende av att omgivningen visar hänsyn och tar sjukdomstillståndet på allvar, säger Eva Millqvist, professor, överläkare och forskare inom klinisk allergologi vid Göteborgs universitet.
  • Vår förhoppning är att vi kan öka medvetenheten kring doftöverkänslighet så att fler reflekterar över sin parfymanvändning och visar hänsyn till de över 600 000 personer som är drabbade, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare Astma- och Allergiförbundet.

Läs hela pressmeddelandet här.

Parfymfria veckan är ett initiativ från Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergiker, som stödjs av Apotek Hjärtat, med syfte att sprida kunskap om doftöverkänslighet. 

Publicerad den: 5 november 2019

Uppdaterad den: 9 januari 2021