Lämna synpunkter till intressepolitiskt luftprogram

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att ta fram ett intressepolitiskt program inom området luft. Du kan bidra.

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att ta fram ett intressepolitiskt program inom området luft. Vi har under hösten samlat in kunskap och erfarenheter om uteluft och hälsorisker från experter och kommuner med flera. Nu i början av året arbetar vi vidare med att sammanställa ett underlag till program. Några områden som vi föreslår kan ingå i programmet är luftföroreningar och pollenmätningar, men även rökfria bostäder. Programmet ska sedan antas av förbundsstyrelsen.

Om du känner till någon som har egna erfarenheter av hälsobesvär på grund av luften och skulle vara intresserad att lämna synpunkter vid framtagning av luftprogrammet – tipsa gärna om att kontakta Marie-Louise Luther, intressepolitisk handläggare på Astma- och Allergiförbundet så kontaktar hon personen när det blir aktuellt.

Publicerad den: 15 januari 2021

Uppdaterad den: 28 januari 2021