Landstingen uppfyller ej behovet av allergivaccination

Pollensäsongen är här och allergivaccination är idag den enda behandling som långsiktigt innebär att patienten i stort sett blir symptomfri. Ändå tillhandahålls behandlingen i för liten utsträckning i samtliga av landets landsting.

Pollensäsongen är här och fler än tre miljoner invånare riskerar att få symtom på grund av sin pollenallergi. En del av dem får inte tillräcklig lindring av receptfria allergiläkemedel och kan därför behöva allergivaccination för att slippa symptomen. Behandlingen erbjuds dock i mycket olika omfattning i landet och inget landsting klarar av att tillgodose behovet.

– Forskningsframstegen inom allergivaccination i kombination med spridning av fler allergologer skulle kunna innebära en mer jämlik vård för individen, säger Jonas Binnmyr, samordnare vård/forskning och fondsekreterare Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond.

Läkemedelsbolaget ALK gör sedan 2010 mätningar vartannat år i januari månad av hur många som just då genomgår allergivaccination och det beräknade behovet för allergivaccination är 200 personer per 10 000 invånare per år, enligt SFFA (Svenska Föreningen för Allergologi). Det landsting i landet där flest behandlats med allergivaccination är Halland med 48 patienter per 10 000 medan Norr- och Västerbotten endast behandlat 9 patienter vardera.

Samtliga landsting ligger långt under det beräknade behovet, vilket gör att många med allergi får lida i onödan. Att möjligheten till allergivaccination är så olika stämmer illa med målet för hälso- och sjukvårdslagen: ”En god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen”. Bristen på allergologer på vuxensidan kan vara den begränsande faktorn. När socialstyrelsen undersökte andelen allergologer i varje landsting så låg snittet på 0,9 per 100 000 invånare, men vissa landsting saknade helt allergologer på vuxensidan.

Publicerad den: 18 maj 2019

Uppdaterad den: 9 januari 2021