Liv kan räddas med bättre astmavård

Idag är det internationella astmadagen. 800 000 människor i Sverige har astma. Sjukdomen orsakas inte av något nytt och okänt virus och det har funnits bra behandlingsmetoder länge. Ändå dör nästan 150 personer varje år av astma i Sverige.

Idag är det internationella astmadagen. 800 000 människor i Sverige har astma. Sjukdomen orsakas inte av något nytt och okänt virus och det har funnits bra behandlingsmetoder länge. De senaste åren har dessutom möjligheten att behandla med biologiska läkemedel tillkommit. Ändå dör nästan 150 personer varje år av astma i Sverige.  

Med rätt behandling kan merparten av landets astmapatienter bli i princip symtomfria. De ska då till exempel slippa symptom nattetid eller vid ansträngning – besvär som annars är vanliga för personer som har astma.

Idag är det bara hälften av astmapatienterna som har så bra behandling. Den andra hälften har istället okontrollerad astma med symptom som hosta och tung andning som gör att de ofta måste medicinera extra mot dessa besvär, så kallad vid behovs-medicinering. För den som har okontrollerad astma ökar risken för astmaattacker som kräver omfattande sjukvårdsinsatser som akutvård och inläggning.

Astma- och Allergiförbundet konstaterar att astmavården måste prioriteras högre i Sverige och att fler saker måste göras.

I en debattartikel i Dagens Samhälle idag listar vi fyra områden som vi anser måste förbättras. Det handlar om att fler astmapatienter behöver en personlig behandlingsplan, att fler måste få tillgång till allergivaccination, att brister i kvalitetsregister måste åtgärdas och att antalet specialister måste bli fler samt kunskapen i primärvården öka.

Publicerad den: 5 maj 2020

Uppdaterad den: 5 januari 2021