Livsmedelsverkets råd – allergianpassad kost i skolan

Astma- och Allergiförbundet välkomnar Skolverkets och Livsmedelsverket uppdaterade råd om hur pedagoger och skolledare kan arbeta för bra skolmåltider.

Tillsammans med Skolverket har Livsmedelsverket tagit fram en inspirationsskrift med råd om hur skolledare och pedagoger kan arbeta för bra skolmåltider. Astma- och Allergiförbundet välkomnar dessa uppdaterade råd och ser positivt på att råden utökats med mer information om matallergi och om hur allergianpassad kost ska hanteras i skolan än motsvarande tidigare råd.

Ansvaret för att måltiderna ska bli bra vilar på hela skolan, men skolledaren håller i några av de viktigaste nycklarna. Förbundet tycker det är bra att råden visar på vikten av att köket har särskilda rutiner för att säkerställa att elever med allergi och överkänslighet inte ska bli sjuka av maten. Råden säger också att personalen ska kunna ge tydlig information om maträtternas innehåll vid servering, vilket är avgörande för de med behov av allergianpassad kost.

Ett tryggt och friskt liv 

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att de med allergier ska kunna leva ett tryggt och friskt liv och de uppdaterade råden som livsmedelsverket har tagit fram visar på en utveckling i den riktning vi förespråkar. En viktig fråga som är en del av vårt arbete är att det är lika viktigt med allergianpassad kost i skolköket som i andra miljöer där mat och fika serveras i skolans regi, tex på utflykter. Livsmedelsverkets råd berör just detta – att skolelever bör få lika bra och säker mat på utflykter som de får på skolan. De nya råden tar dock inte upp att detta även bör hanteras vid hem- och konsumentundervisning på fritids och när förälder eller lärare bjuder på något.

I de nya råden finns också ny information vad livsmedelsverket säger om lagstiftningen, vad allergi/överkänslighet innebär samt en beskrivning av vad skolköket behöver tänka på. Detta är också en fråga som förbundet arbetet med och har tagit fram utbildningsmaterial kring för både skola och restaurang de senaste tio åren. En del som saknas tydlighet kring i råden är att all personal som hanterar skolmaten bör få särskild utbildning om hur de ska hantera och informera om allergianpassad mat.

Utbildning till samtlig personal som hanterar skolmaten

Livsmedelsverket säger endast att den som ansvarar för specialkosten ska ha kompetens på området. Astma- och Allergiförbundet anser dock att all personal som hanterar skolmaten ska få sådan utbildning.

Den fortsatta utvecklingen på detta område är viktigt för att elever inte ska får allergisk reaktion av maten. Som det nu ser ut så är detta upp till varje kommun (eller skola) att bestämma och det prioriteras oftast bort. Astma- och Allergiförbundet vill ha en ändring på det och sen återstår ju också såklart jobbet att få kommuner och skolor att arbeta i enlighet med råden.

Du kan läsa Livsmedelsverket råd här!

Publicerad den: 8 november 2018

Uppdaterad den: 9 januari 2021