Lokalt intressepolitiskt arbete

Förändringsarbete drivs både nationellt och lokalt. Här är två exempel på det senare. Vad gör ni hos er? Berätta gärna, så att vi kan lära av och inspirera varandra!

Förändringsarbete drivs både nationellt och lokalt. Här är två exempel på det senare. Vad gör ni hos er? Berätta gärna, så att vi kan lära av och inspirera varandra!

Kontakta Lena Granström, redaktör för Allergia och Föreningsnyhetsbrevet.

Luleå svarar på remiss om biblioteksplan

Astma- och Allergiföreningen i Luleå har nyligen gett synpunkter på remissutkast av Luleå kommuns biblioteksplan för åren 2021-2025. Föreningen skriver bland annat till kommunen att de inte kan utläsa att allergi omnämns i planen och därmed inte omfattas av begreppet funktionsnedsättning.

För att veta mer vilka synpunkter föreningen i Luleå lämnat om allergi kontakta dem på e-post: astmaochallergiforeningen.lulea@gmail.com

Linköping kräver doftfri hemtjänst

Astma- och Allergiföreningen i Linköping har påverkat kommunen i Linköping att ta fram riktlinjer för dofter och tobaksrök för hälso- och sjukvårdspersonal. Föreningen har ställt krav på att bland annat personal i hemtjänst ska vara doftfri och det ska vara ett krav som finns med i anbudet när hemtjänsten upphandlas. Föreningen hoppas att fler kommuner kan införa liknande krav vid behov. Riktlinjerna är från 2015 och finns att ladda ner här.

Kontakta gärna Astma- och Allergiföreningen i Östergötland för att få veta mer, e-post: astma-allergi.ost@fontanen.org

Publicerad den: 10 november 2020

Uppdaterad den: 15 januari 2021