Lovande resultat i jordnötsstudie på små barn

Går det att bota eller åtminstone mildra jordnötsallergi? Det undersöker forskare genom att låta jordnötsallergiska barn äta pyttesmå doser av jordnöt. Nu har barnen följts i ett år – och resultatet hittills ser lovande ut.

Jordnötsallergi är en allergi som till skillnad från till exempel mjölkallergi sällan växer bort. För att göra det lättare för barn med jordnötsallergi undersöker forskare vid Karolinska institutet om det går att ”ställa om” immunförsvaret så att barnen lär sig tåla jordnötter bättre. Metoden kallas oral immunterapi och går ut på att man äter små doser av till exempel jordnötter, som långsamt trappas upp med tiden.

I studien har forskarna låtit 75 jordnötsallergiska barn i åldern 1–3 år antingen äta en liten dos jordnötter varje dag i form av jordnötsbågar, eller lottas till en kontrollgrupp som undviker jordnötter helt. Barnen har nu fått behandlingen i ett år.

Tålde 10 jordnötter

– Vi har följt upp hur behandlingen fungerat efter det här första året och ser en enorm skillnad mellan grupperna. Bland barnen som fått äta jordnötsbågar i ett år var mediandosen som tåldes 10 jordnötter. Det kan jämföras med en hundradels jordnöt bland barnen i kontrollgruppen, säger Caroline Nilsson, en av forskarna bakom studien.

Nu ska studien fortsätta i ytterligare två år innan det slutgiltiga resultatet kommer.

Vad kan man säga om möjligheten att behandla jordnötsallergi?

– Vi tror att kombinationen av en låg underhållsdos och en långsam uppdosering av jordnötter är gynnsam. Dessutom har metoden även tidigare visat sig ha bäst effekt och mildast biverkningar hos yngre barn. Vi hoppas naturligtvis att det här upplägget ska leda till att behandlingen får en effekt som håller i sig.

Milda biverkningar

Cirka 1,4 procent av doserna som gavs orsakade biverkningar, framför allt i början av behandlingen. Majoriteten var milda biverkningar i form av till exempel klåda i ögonen och nässelutslag.

Fakta om studien

Studien om en behandling av jordnötsallergi hos små barn heter ”SmaChO – Oral immunterapi till små barn med jordnötsallergi” och görs vid Karolinska institutet. Vid ettårsuppföljningen tålde 72 procent av barnen en dos på 750 mg jordnötter, jämfört med bara 4 procent av barnen som undvikit jordnötter.

Caroline Nilsson har tillsammans med forskaren Ann Asarnoj fått pengar från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond för att genomföra studien.

Publicerad den: 27 mars 2024

Uppdaterad den: 27 mars 2024