Luftrenare smart lösning för pollenallergiker

I dessa pollentider är det många allergiker som håller sig inomhus med stängda fönster för att försöka undgå det värsta. Vad många inte vet är att det förekommer pollen även inomhus. 

Det här beror på att luftburna pollenpartiklar tar sig in i husen via ventilations- och inluftssystem, men även på kläder, skor, hud, hår och husdjur. När pollen samlas på en begränsad yta inomhus kan koncentrationen av pollenpartiklar till och med bli högre i inomhusluften än utomhus och dess hälsoeffekter än kraftigare. 

Därför kan luftrenare vara ett av de viktigaste tipsen för att lindra allergiproblem. Luftrenaren bör placeras i rum där mycket tid spenderas som i till exempel sovrummet, i synnerhet om ventilationsdon för tilluften inte har filter. 

En effektiv luftrenare tar bort mer än 99 procent av pollenpartiklar ur den luft som passerar dess filter. Normalt sett innebär det att luften i rummet renas till ungefär 80 procent, eftersom luften rör sig i bostaden. En bra luftrenare minskar därför vanliga allergisymtom som nysningar, rinnande och kliande ögon, näsa och hals samt huvudvärk. Förbättrad sömn är en annan fördel med luftrenare i sovrummet. Att ha en luftrenare gör det möjligt att få en paus från pollen under den värsta pollensäsongen. Men att använda luftrenare är också bra på längre sikt för att öka det allmänna välmåendet. När du redan är känslig för pollen och andra luftburna allergener är du till exempel också känsligare för vanlig förkylning och influensa. Även här kan en luftrenare bidra till att risken att bli smittad minskar, eftersom en luftrenare inte bara renar luften från pollen utan alla typer av luftburna partiklar som damm, mögel, djurallergener, virus och bakterier.  

Pollenallergierna ökar från år till år och de som redan är allergiska upplever att deras symptom blir värre. Internationella studier visar att det totala antalet pollenallergier i världen kommer att fördubblas till 2050. Det finns olika teorier som förklarar ökningen, där klimatförändringarna, som gör pollensäsongen både längre och mer intensiv, är en. Därför blir det än viktigare att hitta vägar för pollenallergiker att må så bra som möjligt med så lite symtom som det bara går.

Det här kan du tänka på när du väljer luftrenare:

  • Välj en produkt som är rekommenderad av Astma- och Allergiförbundets nordiska märkning Asthma Allergy Nordic. Då vet du att alla viktiga tester redan är gjorda
  • Luftrenaren ska ha så hög luftreningseffekt (CADR) som möjligt, på så låg ljudnivå som möjligt. Luftrenare som rekommenderas av Asthma Allergy Nordic är testade med utgångspunkt för hur mycket luft de renar i förhållande till ljudnivån
  • Välj en luftrenare som är energisnål, så att du kan ha luftrenaren på hela tiden, även när du inte är hemma. Du vill ju hålla undan allergener så mycket som möjligt
  • Kolla hur mycket det kostar att byta filter. Om det är väldigt dyrt kanske du inte byter så ofta som du borde, och då minskar effekten 

Publicerad den: 30 april 2021

Uppdaterad den: 3 maj 2021