Luftvägsbesvär ökar vid höga halter av pollen och åska

Åskvädersastma är ett fenomen som framför allt har noterats i Australien och Storbritannien. Men en ny studie vid Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, och Karolinska institutet visar att luftvägsproblemen ökar även i Stockholm vid åskväder och samtidigt höga pollenhalter.

Studien är den första i Sverige som undersöker sambandet mellan åskvädersrelaterade luftvägsproblem och effekterna av björkpollen. Under 2001 och 2017 har perioden 1 maj–31 september undersökts i Stockholms län, och resultaten visar tydligt en ökning av antalet öppenvårdsbesök på grund av luftvägsbesvär i samband med åskväder.

Samma dag åskvädret ägde rum ökade besöken med 26 procent, och dagen efter med 50 procent. Kraftiga åskväder under perioder när det finns höga koncentrationer av björkpollen i luften tycks alltså försämra luftvägshälsan hos invånarna i Stockholms län.

Ökning av vårdbesök

– I andra länder är det gräspollen som orsakar detta men det har vi inte kunnat se. Däremot hittade vi en ökning av öppenvårdsbesöken när det gäller björkpollen. Vi har inte tittat specifikt på astma utan om man söker för respiratoriska besvär. Det kan vara astmatiska besvär men också att man bara har lite svårt att andas, säger Mare Löhmus Sundström, ekofysiolog verksam vid CAMM och Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien.

Publicerad den: 20 juni 2022

Uppdaterad den: 20 juni 2022