Många deltog på motions- och mötestorgen

Det var full aktivitet även utanför kongressalen under kongressens andra dag.

På motionstorget diskuterades motioner och eventuella yrkanden. På mötestorget presenterades både förbundets och fondens verksamhet, och Allergias bästa omslag korades.

Även Astma- och Allergiförbundets nya föreningswebb visades för dem som visat särskilt intresse.

Publicerad den: 15 maj 2022

Uppdaterad den: 15 maj 2022