Många med allergisjukdom undviker att söka vård i coronatider

De flesta patienter med astma eller allergier upplever att deras vård har fungerat som vanligt under coronavåren, visar en medlemsenkät från Astma- och Allergiförbundet. Däremot har två tredjedelar av de som i vanliga fall skulle sökt vård avstått.

De flesta patienter med astma eller allergier upplever att deras vård fungerat som vanligt under coronavåren. Det visar en medlemsenkät från Astma- och Allergiförbundet. Däremot har två tredjedelar av de som i vanliga fall skulle sökt vård avstått – något som riskerar att leda till ett ökat vårdbehov i höst. Många har gjort det av rädsla för att bli smittade eller för att de inte vill belasta vården.

– Det är positivt att astma- och allergivården – trots hög belastning – ändå så väl lyckas möta behovet av vård. Många uppger också att det fungerat bra att ställa om till digitala besök där det är möjligt, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.

Trycket på vården har varit ovanligt högt under våren. Även vård som inte är coronarelaterad har påverkats och det har rapporterats om allt från inställda operationer till regioner som skjutit upp icke-akuta läkarbesök.

Astma- och Allergiförbundet har undersökt om förbundets medlemmar upplever att de fått den vård de behövt under den här perioden samt om de av någon anledning avstått från att söka vård. De flesta, nästan 70 procent av de som svarat, anser att kontakterna med vården fungerat ungefär som vanligt. Av dessa har dock inte alla haft något vårdbehov under perioden.

– Personer med svår astma riskerar att få svårare besvär vid en vanlig virusinfektion och behöver därför vara välmedicinerade i influensatider. Det har också varit särskilt viktigt för alla pollenallergiker med virusliknande symptom att medicinera för att på så sätt slippa vara borta från jobb och skola under längre perioder, säger Kristina Ljungros.

Tio procent av de som svarat uppger att vårdmottagningar avbokat inplanerade besök och sex procent att de inte kunnat boka något vårdbesök. Men i kommentarer till enkäten har många rapporterat att de i stället fått hjälp via sina vårdkontakter på e-tjänsten 1177 Vårdguiden eller att de bokats om till telefon- eller digitala möten när ordinarie besök inte har varit möjliga.

Ett mer oroväckande resultat är att många patienter uppger att de själva avstått från att söka vård som de under normala omständigheter skulle ha sökt.

– Det är oroande att så många med astma- och allergisjukdom avstår från att söka vård de behöver. I värsta fall är vårdbehoven akuta eller kan bli det, och våra medlemmar kan då äventyra sin hälsa. Men risken är också att det kommer att finnas stora uppdämda vårdbehov efter pandemin – och att trycket på astma- och allergivården därför riskerar att öka i höst. Det kan innebära att patienter under lång tid riskerar sämre vård och en påverkad hälsa, säger Kristina Ljungros.

Två tredjedelar av de som haft ett vårdbehov svarar att de avstått från detta. Ungefär hälften av dessa uppger att skälet varit att de känt oro för att själv bli smittade. Nästan lika många svarar att de inte velat belasta vården under coronapandemin.

Samtidigt blir det allt viktigare att kroniskt sjuka både vågar efterfråga och också får den vård de behöver ju längre pandemin pågår. Därför är det viktigt att vården tydliggör vilka åtgärder som införts på till exempel vårdcentraler för att skydda patienter som söker vård.

Ett exempel på hur primärvården kan arbeta i coronatider finns i Uppsala. Mats Gulliksen är chefsläkare för primärvården (Nära vård och hälsa) vid Region Uppsala och delar analysen om vikten av att skydda patienter från smitta.

– Det är viktigt att inte avboka planerade besök om man är frisk. Och har man behov av vård ska man absolut söka vård. De offentliga vårdcentralerna i Uppsala län har bland annat yttre receptioner och särskilda mottagningsrum för att se till att minimera smittriskerna, säger Mats Gulliksen.

Svaren bygger på en digital medlemsundersökning som gjordes under perioden 29/4–8/5. Den skickades ut till cirka 4 800 medlemmar. Svarsfrekvensen var 32 procent.

Publicerad den: 27 maj 2020

Uppdaterad den: 5 januari 2021