”Gör inga allergitester i onödan”

Har du en gång fått en nötallergidiagnos, men inte haft någon kraftigare reaktion än kli i munnen? Då kan det vara bra att testa vilken del av nöten du reagerar på. Det menar forskaren och barnallergologen Anna Asarnoj, som länge forskat om allergena molekyler.

Anledningen är att kunskapen om allergena molekyler, alltså hur man mäter exakt vilka delar av nöten en person tycks reagera på, inte använts i vården i mer än 10–15 år. Det innebär att många tidigare kan ha fått en felaktig diagnos.

– Vi träffar ofta personer som sedan länge undviker nötter. De har kanske en gång gjort ett allergitest mot nötter och fått veta att de är allergiska mot en eller flera sorter. Då tar vi ett test på mer specifika delar i nöten som ofta visar att de har en ”snäll” profil. När de får genomgå en provokation, alltså testa att äta nötter, har de sedan milda eller inga symtom.

Bra komplement i utredningen

Den här typen av utredningar gör Anna Asarnoj och hennes kollegor ofta. Tidigare handlade det mest om test av jordnötsallergi. Men nu när de olika delarna av trädnötter har kartlagts är det även många med misstänkt allergi mot hasselnötter, eller andra trädnötter, som utreds mer noggrant.

Läkare bör generellt inte göra vanliga allergitester utan att det finns en stark misstanke om allergi mot nötter, menar hon, just eftersom det visat sig vara ett så grovt mått med många falskt positiva testresultat.

– Om det behöver göras ett allergitest är det ofta bra att komplettera med analys av allergiantikroppar mot de allergena molekylerna. Det är något som görs på allergimottagningar och de flesta barnläkarmottagningar.

Så funkar allergitest

  • Ett vanligt allergitest mäter nivåerna av allergiantikroppar, eller IgE-antikroppar, mot ett ämne i blodet. När du har allergiantikroppar mot till exempel nötter, katt eller pollen är du sensibiliserad. Testet används enbart som ett komplement i en allergiutredning, där även dina symtom och annan information har betydelse.
  • Tack vare forskning kan vården i dag undersöka exakt vilka delar, eller allergena molekyler, i till exempel en nöt som du bildat antikroppar mot. Om det är proteiner som liknar pollen ger det framför allt milda, ofarliga reaktioner i till exempel munnen. Och om det är mer värmestabila så kallade lagringsproteiner är sannolikheten större att det handlar om en ”äkta” allergi som kan ge kraftigare reaktioner som påverkar flera organ i kroppen-
Nytt allergitest bättre på att avslöja nötallergi

Nytt allergitest bättre på att avslöja nötallergi

I dag vet vi att ett vanligt allergitest inte ensamt kan avgöra om du har en nötallergi. Ny forskning visar att ett säkrare sätt att förutspå allergiska reaktioner mot framför allt jordnötter och hasselnötter är att mäta allergiantikroppar mot en viss typ av proteiner i nöten – ett test som främst görs på allergimottagningar.

Till toppen av sidan