Matallergiska barn otrygga i skolmatsalen

Astma- och Allergiförbundet har med bestörtning tagit del av medierapporteringen om skoleleven i Gävleborg, som enligt uppgift drabbats av en mycket svår allergisk reaktion, efter att ha ätit i skolmatsalen.

-Alla elever har rätt att känna sig trygga i förskolan och skolan, men för barn med födoämnesallergi kan matsalen vara farlig plats. Det här är mycket allvarligt, säger Karin Neuhaus, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.

I en SIFO-undersökning från 2021 uppger föräldrar att två procent av barnen med matallergi drabbats av potentiellt livshotande anafylaxi av mat de fått i förskola/ skolan de senaste tre åren. Ytterligare två procent av barnen har drabbats av andnöd av mat de fått i förskola/skola, vilket är en allvarlig reaktion. Så många som 55 procent av barn med matallergi har fått någon typ av allergisk reaktion de senaste tre åren.

-Regeringen behöver ge Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram ett nationellt incidentrapporteringsverktyg för matallergiska reaktioner. Trots att det sedan 2014 finns en EU-gemensam lagstiftning kring de 14 farligaste allergenerna har Sverige ingen tydlig struktur för detta, säger Karin Neuhaus.

-Med ett gediget och välkänt incidentrapporteringsverktyg är det möjligt att kartlägga var det går fel och kräva åtgärder så att människor med svåra matallergier inte behöver riskera livet.

 

Publicerad den: 22 november 2023

Uppdaterad den: 24 juni 2024