Medlemsenkät visar hur vården borde se ut

Förbundets enkät är sannolikt den största undersökning som gjorts om hur astma- och allergivården upplevs i Sverige. Läs rapporten här!

Astma- och Allergiförbundet har sedan 1956 arbetat för visionen att människor med allergiska sjukdomar ska kunna fungera som likvärdiga medlemmar i samhället. Ett av våra mål är en bättre och mer patientorienterad vård och vi vill konstruktivt ge förbättringsförslag som är viktiga för personer med astma och allergi. Vi hoppas att den här rapporten bidrar till det.

Astma- och Allergiförbundets medlemsenkät genomfördes under juli 2020. Det var en webbenkät som skickades ut till cirka 5000 medlemmar och svarsfrekvensen var omkring 30%. Oss veterligen är det den största undersökning om hur astma- och allergivården upplevs som gjort i Sverige.

Bakom svaren finns ungefär 1500 individer som lever med diagnoserna varje dag och det är deras erfarenheter vi vill förmedla.

Publicerad den: 2 december 2020

Uppdaterad den: 18 maj 2021