Medlemsenkäten bidrar till friskare liv

Du som är medlem i Astma- och Allergiförbundet har snart möjlighet att svara på frågor om astma och allergi för att bidra till påverkansarbetet. Håll särskilt utkik i mejlboxen i början av december när medlemsenkäten för tredje gången skickas ut.

Medlemsenkäten innehåller exempelvis frågor om hur du som medlem upplever att vården fungerar, vad som är viktigast att förbättra och hur väntan på vård påverkar det dagliga livet. Du får också möjlighet att svara på frågor om möjligheten att få specialistvård.

Astma- och Allergiförbundets medlemmar är experter på sin egen sjukdom. För oss som patientorganisation ger svaren en möjlighet att visa hur det är att leva med astma, atopiskt eksem, allergi eller annan överkänslighet idag. Den hjälper oss att ta fram förslag på förbättringar och att påverka beslutsfattare.

Skickas via mejl

Medlemsenkäten skickas via mejl till de medlemmar som har lämnat sina mailadresser i medlemsregistret. Svaren på enkäten är anonyma och kan inte spåras till en enskild medlem.

Har du inte fått enkäten och vill få möjlighet att svara på frågorna? Mejla till Anna-Karin Klomp.

Publicerad den: 17 november 2022

Uppdaterad den: 17 november 2022