Mikaela Odemyr ny förbundsordförande

På kongressens sista dag valde Astma- och Allergiförbundet ny förbundsordförande och ny styrelse. Även Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond fick en ny styrelse.

Mikaela Odemyr blev ny ordförande i förbundet, Per-Åke Wecksell förste vice ordförande och Bertil Orrby andra vice ordförande. Som ledamöter i förbundsstyrelsen valdes: Anna-Lena Didic, Josefine Sohlberg, Rebecca Juhlin, Erica Engström, Pernilla Alm-Ramberg och Jesper Persson.

Dessutom utsågs nya revisorer, ny valberedning och ny styrelse för Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Robert Hejdenberg valdes till ordförande och följande personer till ledamöter i fondstyrelsen: Susanne Rosén, Eva-Maria Dufva, Gisela Petersson och Lena Bertilsson. Jonas Edgren, Magnus Everitt och Sara Hjalmarsson valdes till suppleanter.

Publicerad den: 15 maj 2022

Uppdaterad den: 18 maj 2022