Mikaela Odemyr ny ordförande för Astma- och Allergiförbundet

Mikaela Odemyr är ny ordförande för Astma- och Allergiförbundet. Hon valdes på förbundets kongress den 15 maj. Kongressen antog också ett uttalande om att verka för inrättandet av ett svenskt allergiprogram.

– Vi behöver ett svenskt allergiprogram som tar ett helhetsgrepp om allergivården. Vi kan minska och mildra allergier. Nu är det dags att se till att det görs, säger Mikaela Odemyr, nyvald ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

Mikaela Odemyr ersätter Maritha Sedvallson, som har varit förbundets ordförande i nio år.

I övrigt består den nyvalda styrelsen av:

Per-Åke Wecksell 1:e vice ordförande

Bertil Orrby 2:e vice ordförande

Anna-Lena Didic

Josefine Sohlberg

Rebecca Juhlin

Erica Engström

Pernilla Alm-Ramberg

Jesper Persson

Kongressen antog också följande uttalande:

“Astma och Allergiförbundet ska verka för inrättande av ett svenskt allergiprogram. Tre miljoner svenskar har rätt till adekvat vård för sina allergiska sjukdomar. Därför kräver Astma och Allergiförbundet:

  • Nationella riktlinjer
  • Mer forskning
  • Fler specialister
  • Kompetensutveckling i vården
  • Mer kunskap i samhället

Svensk vård behöver bli bättre för att möta de behov som finns. Allergisjukdomar är Sveriges största kroniska folksjukdom. Det kan inte längre ignoreras. Sveriges riksdag, regering och samtliga regioner behöver adressera behoven och säkerställa en bra, tillgänglig och jämlik vård för alla.”

 

 

Publicerad den: 16 maj 2022

Uppdaterad den: 30 april 2024