Mikaela Odemyr väljs om till ordförande för EFA

Mikaela Odemyr, andre vice ordförande i Astma- och Allergiförbundet, har blivit omvald till ordförande i den europeiska astma- och allergiorganisationen EFA.

Mikaela Odemyr, andre vice ordförande i Astma- och Allergiförbundet, har blivit omvald till ordförande i den europeiska astma- och allergiorganisationen EFA. Det är tredje gången hon väljs om – och hon ska nu fortsätta arbeta för att öka kunskapen om astma, allergier och KOL i Europa.

EFA är en paraplyorganisation för förbund och föreningar som jobbar med astma och allergi, eksem samt KOL i Europa och Mikaela Odemyr är högsta ansvariga för 26 europeiska länders organisationer. Uppdraget innebär allt från att hålla i styrelsemöten och ha kontakt med organisationens anställda i Bryssel och Wien, till att delta i konferenser, driva EFA:s frågor i EU-parlamentet och besöka lokala organisationer i de olika medlemsländerna.

– Jag är glad och stolt över att fått förtroendet att fortsätta som ordförande. EFA har alltid legat mig varmt om hjärtat, eftersom organisationen grundades av svenska Kerstin Hejdenberg. Hon var, precis som jag, en mamma som kämpade för inkludering, ökad kunskap och förståelse för astma och allergier. Jag vill fortsätta att bidra till att öka denna kunskap och jobba för att intressegruppen i Europaparlamentet blir större – så att våra frågor får ta mer plats i Europa.

Varför är det viktigt att driva astma- och allergifrågorna i ett europeiskt sammanhang?

– Vi är en starkare röst när vi har Europas föreningar bakom oss. Vi har också fått genomslag för många viktiga frågor. Till exempel ses EFA idag som en självklar samarbetspartner i olika europeiska projekt. Vi hjälper länder som ännu inte har patientföreningar att etablera sådana och har lyft frågor som exempelvis svår astma, KOL, matallergier och eksem. Till exempel har vi nu fått till en särskild eksemdag, som förra året blev en världsdag.

Mandatperioden är ett år, eftersom Mikaela Odemyr redan suttit totalt fem år som ordförande och styrelseledamot.

Publicerad den: 1 april 2020

Uppdaterad den: 5 januari 2021