”Nationella riktlinjer nästa steg för eksemvården”

Atopiskt eksem är Sveriges vanligaste hudsjukdom. Nya behandlingsrekommendationer är tänkta att göra vården bättre för alla som är drabbade. Nu behöver nästa steg tas, skriver vi på Astma- och Allergiförbundet i ett öppet brev till Socialstyrelsen.

Förra året uppdaterade Läkemedelsverket sina behandlingsrekommendationer för atopiskt eksem. Det var ett viktigt steg för en bättre eksemvård. Men för att den miljon människor som idag lever med den kroniska hudsjukdomen ska få tillgång till den vård som rekommenderas behöver Socialstyrelsen ta fram nationella riktlinjer.

Varför? Jo, för att nationella riktlinjer gör det tydligt för beslutsfattare vilken vård som är viktigast och mest kostnadseffektiv att satsa på.

Visar vilken vård som bör ges

– Nationella riktlinjer visar regionerna vilken vård de bör ge. Utan riktlinjer finns det risk att vården av atopiskt eksem nedprioriteras ytterligare, särskilt som många regioner har underskott i sina budgetar. Det skulle göra livet ännu svårare för alla som kämpar för att får en tillräckligt bra vård, säger Mikaela Odemyr, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

Tillsammans med ledande hudläkare och temaföreningen Atopikerna har Astma- och Allergiförbundet skrivit ett öppet brev till Socialstyrelsen, där vi kräver nationella riktlinjer för eksemvården.

Fakta om atopiskt eksem

Atopiskt eksem, eller atopisk dermatit som det också kallas, kännetecknas av klåda och röda utslag. Men sjukdomen kan även ha en stor negativ påverkan på den drabbades livskvalitet och påverka såväl vardag som arbete. Att leva med atopiskt eksem ger en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa och samsjuklighet. Det är också vanligt med störd sömn på grund av de kliande hudutslagen.

Publicerad den: 11 januari 2024

Uppdaterad den: 24 juni 2024