Nu är kongressen avslutad och vi tackar er som var med!

Astma- och Allergiförbundets kongress säger i ett pressmeddelande att minst 40 procent av befolkningen lever med en allergisjukdom, men möjligheten till vård beror på var i landet du bor.

Allergisjukdomar kan vara livshotande och bristen på allergologer är alarmerande. Det är inte bara kris, det är katastrof och något måste göras omgående!

Vården varierar stort över landet, därför krävs en bred nationell satsning för att utveckla vården och förbättra det preventiva arbetet. Det främsta behovet finns inom primärvården där en majoritet av patienterna med allergisjukdomar har sin vårdkontakt. När nya behandlingsmöjligheter nu kommer behöver dessa även nå ut till patienterna.

Vi förväntar oss därför att alla regioner inom en snar framtid erbjuder certifierade mottagningar till människor med allergisjukdomar. Möjligheten till en bra primärvård ska utgå från behov, inte bostadsort.

Astma- och Allergiförbundets kongress, den 19 maj 2019

Publicerad den: 19 maj 2019

Uppdaterad den: 17 januari 2021