Ny forskning: Urinprov kan identifiera vilken astma du har

Det har kommit flera nya läkemedel mot svår astma de senaste åren och fler är på gång. Men hur väl de hjälper människor med astma beror på vilken sorts astma det handlar om. Nu har forskare hittat ett nytt sätt att identifiera astma typ 2, som är vanlig hos människor med svår astma. Hur? Genom ett enkelt urinprov.

Ungefär 1 av 10 personer i Sverige lider av astma. Numera vet vi att astma inte är en och samma sjukdom, utan ett slags paraplydiagnos där flera undergrupper av astma ingår. Men det saknas ändå kunskap om mekanismerna bakom – och hur man på ett enkelt och säkert sätt kan ta reda på vilken typ av astma en patient har.

– En stor andel av de med svårbehandlad astma har något som kallas typ 2-astma. För många fungerar vanlig behandling med kortisoninhalationer och luftrörsvidgande bra. Men det finns en liten grupp patienter med svårbehandlad astma som inte blir bra, som har en försämrad livskvalitet och lever med en ständig rädsla för astmaattacker, säger Johan Kolmert.

Han är postdoktor i experimentell astma och allergi vid Karolinska Institutet, och en av forskarna i Craig Wheelocks forskargrupp som ligger bakom studien.

Markörer mäter inflammation

Han och hans forskarkollegor har hittat ett sätt att ta reda på om en patient har typ 2-astma genom att mäta så kallade biomarkörer i urinet hos patienter. Biomarkörerna är ett slags små molekyler som visar om det finns en underliggande astmatisk inflammation – och vilken svårighetsgrad den i så fall har.

Enligt Johan Kolmert kan upptäckten i framtiden bidra till att förkorta tiden det tar att få en korrekt astmadiagnos och bidra till mer skräddarsydda behandlingar.

De senaste åren har det kommit flera nya biologiska läkemedel som hjälper människor med riktigt svårbehandlad astma. Men de är dyra och effektiva enbart vid särskilda typer av astma. Därför har biomarkörer i till exempel blod och utandningsluft fått en viktig roll när läkaren ska välja läkemedel. Förhoppningen är nu att de nya biomarkörerna ska bli ett viktigt komplement.

Kan hjälpa till att hitta rätt behandling

– Personer med svår astma behandlas ofta med kortisontabletter, som kan ge svåra biverkningar om de tas under längre tid. De nya biologiska läkemedlen kan ibland vara ett mycket bättre alternativ. Här kan urinprovet bli en träffsäker och lättanvänd metod för att identifiera vilka patienter som kan bli hjälpta av dem.

I studien har forskarna analyserat urinprov från 600 deltagare med svår astma, mild astma eller ingen astma alls i en stor europeisk studie om svår astma. De har också tagit hjälp av en studie på en grupp skolbarn med svår astma, som Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond är med och finansierar, där det gick att se samma resultat.

– Nu behövs fler studier för att undersöka exakt hur de nya biomarkörerna ska kunna användas i framtidens astmabehandling, säger Johan Kolmert.

Publicerad den: 9 februari 2021

Uppdaterad den: 27 april 2021