Ny information från Folkhälsomyndigheten om astma och covid-19

Den 15 juni uppdaterade Folkhälsomyndigheten sin information om riskgrupper, baserat på nya undersökningar. Astma anses nu ge en förhöjd risk, men mycket marginellt om den är välbehandlad.

Den 15 juni uppdaterade Folkhälsomyndigheten sin information om riskgrupper, baserat på nya undersökningar. Astma anses nu ge en förhöjd risk, men mycket marginellt om den är välbehandlad.

Kunskapen om coronaviruset och covid-19 ökar hela tiden och Astma- och Allergiförbundet följer myndigheternas rapportering löpande. Tidigare har Folkhälsomyndigheten uppgett att studier inte visat att personer med astma är en riskgrupp vid covid-19, men att det också varit oklart i vilken utsträckning dessa grupper studerats och därför svårt att helt utesluta att personer med dessa sjukdomar inte har ökad risk.

Men myndighetens information har nu alltså uppdaterats utifrån en ny, stor brittisk studie där man kartlagt patienter som dött på sjukhus av covid-19. Folkhälsomyndigheten lyfter, liksom tidigare, framför allt ålder som den viktigaste orsaken till ökad risk för allvarlig sjukdom. Risken stiger gradvis med tilltagande ålder, och är störst för den som är över 80 år. Då är risken för att bli allvarligt sjuk tolv gånger högre än för en person som är 50–60 år.

Utöver ålder listar man ett antal sjukdomar som också kan ge ökad risk. Ju högre upp på listan, desto högre risk. Om risksjukdomen kronisk lungsjukdom, som ligger på sjunde plats av tolv, skriver myndigheten nu så här: ”Kronisk lungsjukdom (inklusive astma, men mycket marginellt om den är välbehandlad).”

Myndigheten skriver också ”Barn har en mycket liten risk för att bli allvarligt sjuka, även de som har något av de tillstånd eller sjukdomar som ökar risken för vuxna och äldre personer.”

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Publicerad den: 18 juni 2020

Uppdaterad den: 6 april 2021