Ny rapport: Allergivården – fortfarande lika ojämlik

Pollenallergi kostar samhället 14 miljarder per år​​. Den största kostnaden orsakas av att vanlig symtomlindrande medicinering inte hjälper, vilket gör att de drabbade har svårt att prestera och orka med skola eller arbete.

För de svårast sjuka kan allergen immunterapi, eller allergivaccination som det ofta kallas, vara ett alternativ.  

En ny kartläggning från Astma- och Allergiförbundet visar dock att tillgången till allergivaccination är låg. Den varierar också beroende på var i landet du bor. Störst är möjligheten i Halland, där 50 av 10 000 invånare får behandling. Lägst är tillgången i Norrbotten, där 7 av 10 000 invånare genomgår behandling. Se tabell för data från alla regioner. 

Regeringen gav under våren Socialstyrelsen ett uppdrag att ta fram en plan för en bättre allergivård. Astma och Allergiförbundet anser att det är självklart att jämlik vård för pollenallergi ska ingå i den planen. Men redan idag behöver regionerna ta sitt ansvar. 

– Regionerna ska inte vänta på regeringen, de behöver ta sitt ansvar och ge vård efter behov, inte efter postnummer, säger Karin Neuhaus, generalsekreterare Astma- och Allergiförbundet. Ett sätt kan vara att utbilda läkarna i primärvården. Då kan de remittera rätt personer till specialistvård, men även själva behandla fler med svår pollenallergi. 

– Barn med svår pollenallergi kan ha svårt att alls leka ute under våren, berättar Karin Neuhaus. Jag har också mött unga som inte orkar gå till skolan, för dem blir pollenallergin ett funktionshinder. Självklart ska varje barn ha samma möjlighet att få behandling, oavsett var de bor. I Sverige har vi en lag som säger att vården ska vara jämlik. 

Kartläggningen bygger på siffror från Socialstyrelsen och ALK och ingår i en ny rapport om pollenallergi, som vi på Astma- och Allergiförbundet släpper i dag. Den innehåller fakta, tips och intervjuer med forskare och barn som lever med pollenallergi.

Så funkar allergivaccination

Allergivaccination är en behandling som vänjer kroppen vid pollen så att den allergiska reaktionen minskar. Allergivaccination påverkar alltså själva sjukdomen och gör så att kroppen inte längre reagerar lika starkt på pollen. Behandlingen minskar även risken för barn med svår pollenallergi att utveckla astma.​ SFFA, Sveriges förening för Allergologi, har tagit fram en utbildning för primärvårdspersonal för att allergivaccination ska kunna ges i primärvården. 

 

Kort om Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet är en demokratiskt styrd medlemsorganisation med 85 lokalföreningar och 15 regionala föreningar runt om i landet. Trots att det idag finns effektiva behandlingar och mediciner, anser Astma- och Allergiförbundet att vården är ojämlik och otillgänglig. Förbundet vill också öka människors förståelse och kunskap om hur det är att leva med astma och allergi.

 

Publicerad den: 30 april 2024

Uppdaterad den: 19 juni 2024