Ny rapport: förbättra eksemvården

I dag är det Internationella dagen för atopiskt eksem, AD-dagen. För att uppmärksamma sjukdomen släpper vi tillsammans med Atopikerna en rapport om eksemvården. Den visar bland annat att 7 av 10 tycker att vården är dålig på att erbjuda en personlig behandlingsplan.

En miljon människor lever med den kroniska, inflammatoriska hudsjukdomen atopiskt eksem. Vi vill öka medvetenheten om eksem och hylla alla som dagligen kämpar med sin atopiska hud. Vi vet att sjukdomen påverkar mångas liv kraftigt. Därför presenterar vi i dag tillsammans med vår temaförening Atopikerna en rapport om hur vården fungerar för människor som lever med atopiskt eksem.

Fler vill ha en patientutbildning

Till exempel visar en undersökning bland Atopikernas medlemmar att endast hälften är nöjda med den behandling de har för sina eksem i dag. 7 av 10 anser att vården är dålig eller mycket dålig på att erbjuda en personlig behandlingsplan – och enbart 6 procent tycker att vården är bra eller mycket bra på att erbjuda patientutbildning.

Nya rekommendationer

Varför är det här viktigt? Jo, för att Läkemedelsverket nyligen uppdaterade sina rekommendationer för hur atopiskt eksem ska behandlas. En patient med sjukdomen har till exempel numera rätt att få en skriftlig personlig behandlingsplan att följa. Likaså en patientutbildning om smörjteknik. Och när den grundläggande behandlingen inte hjälper har den med svåra besvär rätt till mer avancerad behandling.

Bättre vård

Nu vill vi att vården i alla delar av landet ska börja använda sig av de nya rekommendationerna, så att alla som lever med eksem ska få ett så bra liv som möjligt.

Atopiskt eksem

kallas på läkarspråk även för atopisk dermatit. Internationella dagen för atopiskt eksem kallas därför ibland även för AD-dagen.

Publicerad den: 14 september 2023

Uppdaterad den: 15 september 2023