Ny studie: Kombinationsbehandling förbättrade astma

En kombination av två läkemedel minskade risken att drabbas av hastigt uppkomna försämringar vid astma, så kallade exacerbationer. Det visar en ny studie.

Studien publicerades nyligen i den medicinska tidskriften ”New England Journal of Medicine”.

I studien jämfördes behandling med enbart luftrörsvidgande läkemedel med ett upplägg där man kombinerade luftrörsvidgande medicin med inhalationssteroider, det vill säga kortison. Målet var att bättre kunna förebygga försämringsperioder och minska risken för anfall.

Tre olika grupper

Drygt 3 100 personer med okontrollerad måttlig till svår astma deltog i studien. Deltagarna lottades till tre olika försöksgrupper där den ena gruppen enbart fick luftrörsvidgande läkemedel, i form av den kortverkande beta 2-stimuleraren salbutamol.

Den andra försöksgruppen gavs salbutamol tillsammans med inhalationssteroider, glukokortikoiden budesonid, i låg dos. Grupp nummer tre fick sabutamol tillsammans med budensonid i högre dos.

Deltagarna använde respektive behandling vid behov under minst 24 veckor, parallellt med sina normala läkemedel.

Publicerad den: 3 oktober 2022

Uppdaterad den: 31 oktober 2022