Ny studie om lungsjukdom och covid-19

Igår torsdag rapporterades om en ännu inte publicerad studie som visar att personer med kronisk lungsjukdom är den grupp med underliggande sjukdomar som har störst risk att dö i covid-19 i Sverige. Vi har ställt frågor till författaren bakom studien.

Igår torsdag rapporterade Sveriges radio om en ännu inte publicerad studie som visar att personer med kronisk lungsjukdom är den grupp med underliggande sjukdomar som har störst risk att dö i covid-19 i Sverige.

I inslaget intervjuades Michelle Chew, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) vid Linköpings universitet och huvudförfattare till studien. Hon sade i intervjun att hon blev förvånad över resultatet eftersom ”man har hört från andra studier att andra riskfaktorer var så otroligt viktiga”.

Många av Astma- och Allergiförbundets medlemmar har under pandemin hört av sig till oss med frågor och funderingar kring risker med att smittas av covid-19 när man har astma. Med anledning av detta har Astma- och Allergiförbundet fått ta del av ytterligare information om studien genom kontakt med Michelle Chew.

Så här skriver hon i ett mejl till Astma- och Allergiförbundet:

“Studien visar att risken att inte överleva hos personer som intensivvårdas för covid-19 är högre för personer med samtidig lungsjukdom jämfört med andra sjukdomar. Ålder kön, graden av lungsvikt, och akut njursvikt var andra viktiga faktorer, så det är inte så att kronisk lungsjukdom var den största riskfaktorn. Personer med astma omfattas i gruppen kronisk lungsjukdomen.

Datakällan skiljer inte mellan olika lungsjukdomar. Studien har heller inte studerat om det skiljer sig mellan astmatiker med olika svårighetsgrad. Den har inte heller studerat vilka grupper som löper högre risk att behöva intensivvård. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att studien inte har påvisat att personer med astma riskerar att behöva intensivvård i högre utsträckning än andra, eftersom det inte var syftet med studien. Men om man väl är inlagd på intensivvårdsavdelning verkar man ha mindre chans att inte överleva än patienter som inte har en lungsjukdom.

De flesta som behöver intensivvård har flera olika sjukdomar, exempelvis en kombination av hjärt-kärlsjukdomar och lungsjukdom. Studien visar alltså inte att risken att bli svårt sjuk är högre för en person som har enbart astma.

Precis som alla andra är det viktigt att personer med astma följer de allmänna råden för att minska risken att smittas. De är också viktigt att man ser till att ens astma är så välbehandlad som möjligt.

Studien är endast en pre-print och har inte genomgått den strikta vetenskapliga granskningen ännu därför kan dessa resultat endast ses som preliminära.”

Astma- och Allergiförbundet anser att det behövs mer forskning av hur personer med astma riskerar att påverkas av covid-19. Studien bidrar till pusslet men väldigt många frågor återstår.

Publicerad den: 13 november 2020

Uppdaterad den: 14 februari 2023